sverige

Invandrad arbetskraft utnyttjas i skogen

Sämre betalt, inga skyddskläder, bo i baracker utan värme, vatten och toalett. Det handlar om hur skogsföretagen i också vårt län utnyttjar utländsk arbetskraft. Rapporten "Sverige ett sjunkande titanic" är skriven av frilansjournalisten Anna Lena Norberg.