Kristinehamn

Brister vid rättspsyk

Socialstyrelsen påpekar ett flertal brister i bland annat den fysiska vårdmiljön vid den rättspsykiatriska klinken i Kristinehamn.

Redan 2007 kritiserade socialstyrelsen brister vad gäller lokalerna, bland annat att alla patienter delar på två toaletter och att de inte har möjlighet till den timmes utevistelse de har rätt till, och de bristerna finns fortfarande kvar.

Landstinget har nu farm till den 1 september att svara socialstyrelsen