Miljardresultat

Rekordår för Svenska kyrkan

Fjolåret blev ett rekordår för Svenska kyrkans förvaltning av jord, skog och fonder, skriver Kyrkans Tidning. Tillsammans blev det ett resultat på över en miljard kronor före värdesäkring och avskrivningar, skriver tidningen.

Det innebär att landets församlingar och stift tillsammans får dela på nära 500 miljoner kronor, jämfört med 370 miljoner 2008.

För Visby stift blev det sammanlagda resultatet 2009 dock en liten minskning jämfört med året innan. 6,3 miljoner kronor 2008 blev 6,0 miljoner 2009. Utdelningen iVisby stift blev lika mycket som 2008 - 4,5 miljoner kronor.

Resultat Visby stift:
Skog
2009: -0,002 mkr
2008: 3,7 mkr

Jord
2009: 4,6 mkr
2008: 1,3 mkr

Fond
2009: 1,4 mkr
2008: 1,3 mkr

Fastigheter realisationsvinst
2009: 2,8 mkr
2008: 0,2 mkr

Resultat totalt
2009: 6,0 mkr
2008: 6,3 mkr

Resultat efter avskrivning
2009: 2,9 mkr

Utdelning
2009: 4,5 mkr
2008: 4,5 mkr

(Källa: Kyrkans tidning)