Ökat motstånd mot oljeutvinning i Norge

Efter oljekatastrofen i USA ökar nu motståndet i Norge mot en ökad oljeutvinning i Nordnorge. Bland annat undrar kritikerna vilken beredskap som finns i samband med en stor olycka.

– Det bekräftar det vi alltid har hävdat att olyckor kan ske oavsett hur mycket politiker och oljeindustrin påstår att det är säker verksamhet så kan olyckor ske och de kan ha katastrofala konsekvenser, säger Stein Elvevold på organisationen Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

I dag är Norge världens sjätte största oljeexportör och totalt produceras det vid 65 stycken oljefält utanför den norska kusten. Framförallt längs landets södra och västra delar.

Men nu sneglar oljeindustrin mot outnyttjade än så länge fredade områden längre norrut. Ett finns på botten utanför Lofoten. Ett område som är extra utsatt för eventuella oljeutsläpp likt det i USA, enligt Stein Elvevold.

– För fiskeriverksamhet, för sjöfågel, för turistnäring. Så har man klimataspekten, ska Norge fortsätta att bidra till uppvärmning av klotet. Om inte Norge har råd att stanna oljeverksamheten vilken skulle då ha det? Andra länder har ju klarat sig väldigt bra utan oljeintäkter exempelvis Sverige.

Senare i år väntas norska regeringen ta ställning till en revidering av förvaltningsplanen för hur naturresurser får nyttjas i norr. Och i förlängningen kan det bli helt avgörande för om Lofoten kommer öppnas upp för oljeutvinning.

Något som industrin nu går och hoppas på. Yngve Vassmyr är direktör på oljebolaget Front exploration i Tromsö.

– Den geologi vi ser i Lofoten och Vesterålen är ganska lik den vi ser längre syd där det är gjort stora olje och gasförekomster.

Efter 20 år inom Statoil så startade han ett eget oljebolag för fem år sedan, men än så länge har de två letningsbrunnar för en så där halv miljard norska kronor inte hittat någon olja.

Men han tror att det går att förena oljeutvinning med fisknäringen utanför Lofoten. Och han säger dessutom att beredskapen för liknande olyckor som den i USA, är högre i Norge.

– I Norge har vi etablerat en beredskap och rutiner och uppsamlingspunkter längs hela kusten. Och just nu så hoppas vi bästa möjlig information från Mexiko för att dra lärdom av det och eventuellt sätta igång och operera ännu mer säkert på norsk sockel.

Samarbete med Sveriges Radio Norrbotten