Eskilstuna

Stadsbiblioteket satsar på lättläst

Stadsbiblioteket i Eskilstuna kan vara landets bästa lättlästa bibliotek. Stadsbibliotek är nominerat till Bästa lättlästa bibliotek 2010 av Centrum för lättläst som sedan förra året delar ut ett pris till ett bibliotek som satsar på den lättlästa litteraturen, tidningar och samhällsinformation.

Biblioteket satsar mycket på lättläst eftersom var fjärde kommuninvånare behöver lättlästa böcker, enligt Anna Härngren, bibliotekarie i Eskilstuna.

– Det kan vara att man har läs- och skrivsvårigheter, funktionshinder, demens, afasi eller att man är ny i landet. Då behöver man lättläst. Det är jätteviktigt att det finns. Numera finns det ett bra utbud av lättläst.