Blekinge

Blekingeflygs piloter hotas av lockout

Flygarbetsgivarna slår tillbaka mot pilotfackets strejkvarsel.

De piloter som tagits ut i strejk i slutet av maj och i början av juni, lockoutas.

En eventuell strejk och lockout skulle drabba Blekingeflyg eftersom man hyr flygplan och piloter från Golden Air, som är ett av de varslade företagen.