Vårdplatsminskning på USÖ

Antalet vårdplatser på Universitetssjukhuset i Örebro kommer att minskas med ungefär en fjärdedel nu under sommaren. Minskningen är nästan lika stor som förra året och kommer att vara ungefär lika länge.

Det är framförallt avdelningar som har en stor del av verksamheten planerad som berörs medan det akuta vårdarbetet fortsätter som vanligt.