När

Nej till två bostadshus vid Bomunds

Också länsstyrelsen säger nej till en fastighetsägare i När som ville bygga två bostadshus vid Bomunds. Sedan tidigare har byggnadsnämnden gett ett negativt förhandsbesked om bygglov.

Enligt länsstyrelsen skulle bostadshus på det aktuella området, som hittills varit orört, göra att de värden som finns går förlorade, samtidigt som en exploatering skulle kunna bli prejudicerande och leda till ytterligare bygglov i området.

Fastighetsägaren har sagt att exploteringen är viktig för honom som företagare och boende i socknen. Men länsstyrelsen tycker att det är viktigare att de orörda delarna av området vid Bomunds i När förblir orörda.