Linköping

Flera friskolor ratade

Linköpings kommun säger nej till tre av de sex ansökningar om att starta friskolor i grundskolan som nyligen kommit in till kommunen.

En ansökan höll inte inte måttet, i det andra fallet hade utbildningsföretaget tidigare fått tillstånd tre gånger utan att starta någon skola och i det tredje fallet vill kommunen starta egen verksamhet på den tomt som utbildningsföretaget vill ha sin friskola.

Kommunen ska nu skicka ett yttrande över sina ställningstagande till Skolinspektionen, som fattar det slutgiltiga beslutet om friskolorna ska få tillstånd att starta sin verksamhet.