Ny proteststorm mot tomträttschock

Karlstads kommuns kraftiga höjning av tomträttshyror har lett till ännu en proteststorm. Minst 25 medborgarförslag har skickats till kommunen. Syftet är att ge husägarna en möjlighet att köpa loss sin tomt för samma pris som innan kommunen höjde avgifterna.

– Det är vårt enda sätt att påverka kommunen och försöka få dom att ta rätt beslut i den här frågan, säger Mattias Jarl, en av de drabbade husägarna.

Det som har hänt är att friköpspriserna för de som hyr tom i Karlstad har gått upp från 2008 till 2009 med nästan 100 procent. För Mattias Jarl innebär det att priset höjdes från 200 000 till 400 000 kronor. Detta har skett utan någon information från Karlstads kommun.

– Hade jag fått det så hade jag självklart köpt loss tomten innan 2008, menar Mattias Jarl.

Det är cirka 1 800 personer i Karlstads kommun som, om de fått chansen och informationen, förmodligen skulle ha köpt loss sin tomt.

– Att fortsätta hyra till de priser som satts är helt orimligt. Det skulle innebära att kommunen får in 350 miljoner kronor, så dom tjänar pengar på det och dom ska inte hålla på med någon hyresverksamhet. De är en serviceenhet till sina kommuninnevånare och borde jobba för att hjälpa oss, avslutar Mattias Jarl.