Vänersborg

Knäpptyst om takraset

Det är fortfarande omöjligt att säga när vänersborgarna får veta något om varför taket på Arena Vänersborg rasade in i vintras.

Länsförsäkringars utredning är klar, men på Länsförsäkringar är man belagd med yppandeförbud av kommunen.

– Processen pågår fortfarande och advokaten Ann-Christin Ahlberg har rått oss till detta, säger i dag kommundirektören Ove Thörnkvist .

Advokatbyrån har fått en fullmakt av Barn- och ungdomsnämnden att företräda nämnden i det ärende som handlar om skadeståndsanspråken mot entreprenören för Arena Vänersborg. Advokaten Ann-Christin Ahlberg vill inte säga något om takraset, utan hänvisar till advokatsekretessen.

– Barn- och ungdomsnämnden har inte fått takrasutredningen än. Det kan vara därför, som ingen får eller vill säga något än, säger andre vice ordföranden centerpartisten Marianne Karlsson.