Sörmland

Sjukskrivningsdagar minskar

Sjukskrivningarna i Sörmland minskar. Enligt siffror från Försäkringskassan minskade det så kallade ohälsotalet i länet från 37 i mars förra året till 34 i år. För fem år sedan var ohälsotalet drygt 46. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på utbetalade dagar från sjukförsäkringssystemet.