Strömsunds kommun

Varnar för förorenat dricksvatten

På grund av det höga vattenflödet uppmanar Strömsunds kommun att fastighetsägare med egna vattentäkter bör kontrollera dem, det kan finnas risk att förorenat ytvatten tränger ner i vattentäkterna.

Strömsunds kommun uppmanar i dag fastighetsägare med egna vattentäkter att kontrollera dem. Nu när det är höga vattenflöden finns nämligen en risk för att förorenat ytvatten tränger ner i vattentäkterna. Vid osäkerhet bör vattnet kokas innan det används till mat och dryck, uppmanar kommunen.

Särskilt höga vattenflöden i Strömsunds kommun väntas vid Rörströmsälven, i Hoting, och vid Hammerdalssjön.
För mer information hänvisas till miljö- och byggavdelningen, Strömsunds kommun.