Tema: Livet efter diktaturen

De flydde från Östtyskland, från Kuba och från Irak. De längtade efter frihet och demokrati.
Men hur gick det?
I Tendens den här veckan träffar vi människor som alla försöker finna sig till rätta efter att ha levt i en totalitär stat. Vad gör man av sin nyvunna frihet? Och hur påverkas identiteten av att aldrig få ha tänkt och valt själv?