Torsdag 20 maj

"Pensionärens bästa vän - hunden"

Sociala nätverk tenderar att försämras i takt med åldern, men som hundägare stärks istället dessa relationer. Detta är slutsatsen från en japansk studie som funnit att hundpromenader stimulerar tillkomsten av nya medlemmar till mellanmänskliga relationer i samhället. Forskarna menar därför att de finns stöd för att hundpromenader bidrar till ett mer hälsosamt åldrande. Barbro Beck-Friis professor i geriatrik och veterinärmedicine hedersdoktor berättar mer.