Byggnadsnämnden

Tomter för cirka 250 småhus i Visby

Kommunen gör det nu möjligt att bygga småhus på cirka 250 tomter i Visby. Det blir både radhus och villor längs Follingboväg på yttre delarna av A7-området.

Och dels möjlighet att bygga enfamiljshus både på Bergbetningen i norra Visby, på Terra Nova och så småningom även på Visborgsområdet.

Kommunen vill dock först bygga i redan befintliga bostadsområden innan tomterna släpps på Visborg, före detta P18-området.