Frödingutställning vill väcka känslor hos unga

Till helgen öppnar en ny utställning om Gustaf Fröding på Alsters herrgård. Utställningen formges av Karlstadbördige scenografen Tor Cederman och vill belysa både Gustaf Frödings författarskap och diktarens turbulenta liv. P-O Byh är intendent på Alsters herrgård och han varit delaktig i att ta fram den nya utställningen. Mycket energi har lagts ner på att göra utställningen intressant för de unga besökarna.