Hylte

Vindkraftsföretag får tänka om

Hylte kommun kommer troligen att använda sitt veto mot fyra vindkraftsparker som planerats i kommunen. Arise Windpower är ett av de företag som nu får tänka om när det gäller hur utbyggnaden av deras vindkraft ska se ut i Hylte.

Men det kan det vara värt, om det krävs för att komma överens med kommunen. Det säger Lars Fröding som är ansvarig för miljö- och tillståndsfrågor på Arise Windpower.

– Det som har hänt under resan är att det är större fokus på vindkraft nu, kunskapen hos kommunerna har ökat och det politiska intresset har ökat. Jag har full förståelse för att man vill stanna upp och jämföra planerna som bolagen har med det som finns i kommunens översiktsplan, säger Lars Fröding.

Men, även om det finns en viss förståelse för kommunen så kom ändå beskedet om att de inte vill tillåta vindkraftsparken som en överraskning. Under de två år som planeringsarbetet har pågått har Arise påpekat för kommunen att några av deras vindkraftverk inte planerats inom prioriterade områden och bett de ändra området.

– Vi har fått svaret att områdena och planen bara är vägledande.

Det är ännu oklart hur mycket de fyra vindkraftsbolaget som sökt tillstång måste backa, men Lars Fröding verkar vara beredd på en del merarbete.

– Är det så att kommunen inte kan tänka sig vindkraft utanför det prioriterade området så får vi hålla oss till den delen av projektet som finns innanför det prioriterade området. Vi får helt enkelt kompromissa för att komma överens med kommunen, säger Lars Fröding.