Åsbro

Giftig räkning för sanering

Det kommer bli mycket dyrt att sanera den arsenik- och kreosotförorenade marken i Åsbro i Askersunds kommun.

Enligt Helena Dahlgren på SGU kommer det kosta mellan 100 och 200 miljoner kronor eller mer att sanera marken vid den gamla träimpregneringen.

Det var under första hälften av 1900-talet som det användes kreosotolja och metallsalter vid impregneringen i Åsbro. Det här ledde till att mark och vattnet i Tisaren förorenats. Nu har SGU - Sveriges geologiska undersökning - gjort kompletterande undersökningar som bekräftar att det inte är någon omedelbar risk att vistas inom området, trots höga halter av kreosot och arsenik i marken. Däremot är det olämpligt att låta små barn och hundar leka i området på grund av risken att de får i sig förorenad jord. Ännu fler undersökningar behöver göras innan saneringen kan påbörjas. Klart är i alla fall att det är staten som ska betala.

Den 31 maj kommer allmänheten i Åsbro få information om undersökningen från länsstyrelsen och SGU.