Halland/Kronoberg

Damm får rivas

Högsta domstolen kommer inte att pröva ärendet om att riva kraftverksdammen i Önne mellan sjöarna Unnen och Bolmen på gränsen mellan Hallands och Kronobergs län.

Därmed gäller den dom som fattats av Miljööverdomstolen som ger ägaren rätt till att riva anläggningen som inte varit i drift i många år.

Det råder en intressekonflikt mellan att behålla miljön vid dammen som den ser ut i dag, och att gynna fiskelivet.

Ärendet hade överklagats till HD av de närboende.