Länet

Kumlaelever mobbas minst

På Lillåns skola och Vivallaskolan i Örebro, på Stora Vallaskolan i Degerfors och Vialundskolan i Kumla förekommer relativt lite mobbing.

Enligt en undersökning som Folkhälsoinstitutet har gjort har de högstadieskolorna minst mobbing bland landets alla skolor.

Det är landets niondeklassare som fått svara på frågan om de tror eller vet att en eller flera klasskamrater mobbas.

Vialundsskolan i Kumla är den skola som fått bäst resultat av länets skolor.