Ekars biologiska mångfald undersöks

Södertörnsekologerna har fått drygt 200 000 kronor från Stockholms läns landsting för att undersöka den biologiska mångfalden som är knuten till eken.

Bo Ljungberg, projektledare och kommunekolog i Södertälje säger att eken är ett karaktäristiskt träd för Stockholmsregionen, och är det svenska träd som har flest djur-, svamp- och växtarter knutna till sig.

Södertörnsekologerna ska studera vilka arter bland skalbaggar, svampar, mossor och lavar som förekommer på grova ekar i regionen.