Nyheter

Maktlekar blir allt farligare bland barn

Våra barns lekar blir allt allvarligare med inslag av våld och maktspel. Vuxna har ofta ingen vetskap eller kontroll över vad som händer.

I P4 Extra hörs Sannie Wedberg som tillsammans med Sanna Mohr och Stefan Koch har skrivit boken "Maktlekar - det dolda gruppvåldet bland unga".

En ökning av vardagsvåld

Lekandet har funnits i alla tider. Det skapas ständigt nya lekar och ritualer som unga gör i grupp.

Glöm kurragömma, burken eller kull

Men det finns också lekar som går över gränsen, en typ av lekar som kallas för maktlekar där kontroll och olika straff får en central betydelse.

Sannie Wedberg är författare och projektledare på Almaeuropa. En ideell organisation som jobbar med mänskliga rättigheter.

Kränkningar och slag

Ungdomarna som Sannie Wedberg pratat med har berättat att de leker den här typen av lekar för att se vem det är som ska bestämma.

Ibland rör det sig om tristess eller för att de inte har något annat att göra.

Söker kickar och utmaningar

Sannie och projektgruppen upptäckte den farliga typen av lekar när de var ute på skolor och pratade med elever i ett annat projekt.

De stötte på flera barn med olika former av blåmärken och skador. När de frågade varför berättade barnen och sedan rullade det på.

-Naturligtvis rör det sig om grupptryck och det som är oroande är att det  nästan alltid  går ut på våld och kränkningar av olika slag, berättar Sannie Wedberg i P4 Extra.

"Slavleken"

En lek som ungdomarna som projektgruppen pratat med går ut på att när barnen har klippt håret gör kompisarna en sorts invigningsritual som går ut på att den nyklippte får ett slag i nacken av alla kamrater.

Det kan också röra sig om slavlekar där den som förlorar ska hämta mjölk i matsalen hela veckan åt den som vinner, men i värre fall är straffet hårdare och inkluderar våld. Andra moment som strypning, slag och knuffar är också förekommande.

Dialog med barnen

Sannie Wedberg vill att vuxna ska börja diskutera de här lekarna och att börja ifrågasätta barnens beteende om de upptäcker konstiga blåmärken eller ser tendenser till maktlekar.

- Det gäller att tala om vad lekarna innebär och betyder. Det finns ju också lekar som inte går över gränsen. Men man måste hitta den gränsen och då måste man ha grundkunskapen om vad det är som händer när barn leker med varandra, menar Sannie Wedberg.