söndag 23 maj 2010

"Det är enormt stort här"

Vår korrespondent i Kina, Hanna Sahlberg, är på plats på Världsutställningen i Shanghai, som kungen besöker idag: