Borlänge och Kina samarbetar i vården

En delegation från Borlänge, som varit i vänorten Wuhan i Kina, för att inleda ett samarbete inom vård och omsorg, är nu hemma igen. Och Borlänge är mycket nöjda med besöket i Kina, där ett stort medieuppbåd mötte dem.

– Vi blev så otroligt uppmärksammade, det var skyltar och banderoller och det blev vi väldigt förvånade över och framförallt väldigt glada för, säger Inger Ohlsson, chef för vård och omsorg i Borlänge.

Vårdsamarbete
Redan tidigare har det varit flera lyckosamma samarbeten mellan städerna Borlänge och Wuhan. Och det 3-åriga projekt som nu har inletts kommer att fokusera på äldrevård, psykiatri och vård av människor med intellektuella funktionshinder. Och det finns redan många frågor från Wuhan hur Borlänge jobbar med vårdfrågorna.

– De vill veta hur vi bor och hur vi planerar vi inför framtiden.  De vill ha råd hur ska de hanterna de 2000 platser inom äldrevården, som de just nu bygger inom Wuhan och hur gör vi med våra gamla föräldrar när vi ska jobba? Det är mycket sådana frågor de har haft till oss.

Vad händer efter besöket
Nu efter besöket i Kina så kommer vårdpersonal från respektive ort att besöka den andra vänorten och följa med och se hur de arbetar.

-- Jag känner inte till att det finns något liknande projekt i Europa med Kina, säger Kenneth Persson (S) kommunalråd i Borlänge.

Dalanytt
dalanytt@sr.se