Riksrevisionen

Regeringen får kritik för nya sjukförsäkringen

Regeringen får nu kritik för hur man genomförde ändringarna i sjukförsäkringen. Det gick för snabbt när de nya reglerna började gälla för två år sedan, anser Riksrevisionen.

– Det blev väldigt kort om tid för Försäkringskassan att hinna utbilda alla handläggare i de nya reglerna, att försöka få till en enhetlig tillämpning över landet och också få ut information till alla försäkrade, säger Maria Söderberg, effektivitetsrevisor vid Riksrevisionen.

Tre veckor efter riksdagsbeslutet om nya regler i sjukförsäkringen skulle samma regler tillämpas av Försäkringskassan.

Det var alldeles för snabbt, säger Riksrevisionen, som kritiserar regeringen i en rapport som presenteras i dag.

Förutom att ändringarna skedde snabbt så var de också otydliga och svårtolkade, vilket gjorde handläggarna på Försäkringskassan osäkra.

Dessutom hann inte IT-systemet anpassas, så komplicerade uträkningar fick göras med miniräknare.

Det kan ha inneburit att ärenden bedömdes på olika sätt, säger Maria Söderberg.

– Det finns en risk för att man har fått en icke enhetlig behandling, att de försäkrade har behandlats olika. Men det är jättesvårt att säga, vi pekar egentligen mer på risken för detta.

Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson håller inte med om Riksrevisionens kritik.

– Nu är det tre och ett halvt år sedan detta arbete påbörjades och jag har svårt att tycka att det har varit en kort tid. För de människor som har väntat på stöd, hjälp och rehabilitering så är tre och ett halvt år en väldigt lång tid. Nu har vi genomfört rehabiliteringskedjan och vi ser att den ger effekt. En övervägande majoritet blir kvar efter två och ett halvt år hos Arbetsförmedlingen och får där fortsatt rehabilitering. Vi ser också att man kommer tillbaka till arbete och egen försörjning. Så jag är väldigt glad att människor i dag får den hjälp man tidigare inte fick när man masspensionerades i stället för att få rehabilitering, säger hon.

Men det är ju inte tre och ett halvt år som man pratar om utan tre veckor från riksdagsbeslut till införande. Det är det Riksrevisionen tycker är för kort.

– Ja, men jag hoppas att Riksrevisionen också är medveten om att Försäkringskassan hela tiden har varit delaktig i införandet av de här reformerna, säger Cristina Husmark Pehrsson.