Industrihampa nytt bränsle i Sala

Industrihampa kan bli aktuellt som lokalt bränsle för salaborna.
För nu går ortens lokala lantbrukare ihop med sala heby energi i ett försök att satsa på industrihampa, istället för tex träflis.

Det som är övergripande till varför vi gör det, är att vi har en bränsle vision inom sala heby energi, att använda lokala som är förnybara och gärna av den karaktären som kanske inte bertraktas som bränsle och hampa tror vi är en väldigt bra gröda och bränsle.

Försöket med att använda industrihampa som bränsle i Salatrakten påbörjades så smått redan under vintern och gick så bra att man nu bestämt sig för att göra ett storskaligt försök.

Anledningen till att man inte använt sig av industrihampa tidigare är för att det först de senaste åren blivit tillåtet att odla hampa i Sverige, det efter att man låtit förädlat hampan för att bli av med drogämnet THC.

Och fördelarna med att använda sig av industrihampa, är många menar Kenneth Mårtensson, men ett argument väger särskilt tungt:

– Att den är just lokal och att den är ett bränsle som vi tror väldigt mycket på i framtiden. Vi kommer att få en aska som vi kan återföra till marken och därmed ersätta konstgödning. Och industrihampan generar förstås arbetstillfällen och hjälper till att ta bort ogräs.

Hur länge kommer det här samarbetet att pågå?

– Provet kommer att pågå i ett år med en förhoppning att det blir en fortsättning, säger Kenneth Mårtensson till SR Västmanland.

Ingela Karlsson

nyheterna.vstm@sr.se