Bristande brandsäkerhet vid äldreboende

I dag har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund haft ett seminarium om brandskydd på äldreboenden för enhetschefer och brandskyddsansvariga. Daniel Eggertsen, en av de brandmän som informerade, berättar att det finns flera brister vid brandövningarna på äldreboendena i Älvsborg.

– Många övar på att släcka med brandsläckare, brandfilt och kanske hur man drar personer på madrasser. Men bristen är att man inte övar på hela förloppet. Från att larmet går till hur får vi mer personal till avdelningen. Man måste tänka på hur avdelningen ska utrymmas, var dem som man utrymmer ska ta vägen och vart man möter räddningstjänsten, säger Daniel Eggertsen.

Vad är den vanligaste orsaken till bränder på ett äldreboende?

– Ofta kan det vara att man har placerat något på en spisplatta. Men det kan också vara allt ifrån folk som röker till elektriska fel.

Helena Åhlander är arbetsterapeft inom hemsjukvården i Bollebygd - finns det tillräcklig kunskap om brandsäkerhet hos personalen?

– Det vågar jag inte svara ja på. Jag känner själv att jag behöver jobba mycket mer med det och jag tror att vi känner så allihopa. Så vi ska nog gå hem och ta tag i det här nu.

Sara Holmberg
sara.holmberg@sr.se