Craig Venters resa mot konstgjort liv

John Craig Venter föddes 1946 i Salt Lake City, USA. Han är en amerikansk biokemist och genetiker som bland annat utvecklat metoder för att snabbare identifiera gener och sekvensera genom.

I slutet av 1980-talet utvecklade Craig Venter en metod för att upptäcka gener och med denna metod identifierade han ett stort antal nya gener, bland annat tusentals som uttrycks i människans hjärna. Han ansökte om patent på gensekvenserna, men patentansökningarna drogs tillbaka efter stor debatt.

1995 beskrev han för första gången - tillsammans med Hamilton Smith - hela genomsekvensen för en frilevande organism, bakterien Haemophilus influenzae.

1998 grundade Craig Venter Celera Genomics och började - parallellt med en internationell sammanslutning av forskare inom det humana genomprojektet, HUGO - att sekvensera det mänskliga genomet.

Mellan 2003 och 2005 ledde Venter en världsomsegling med avsikt att samla in DNA från mikroorganismerna i havet.

År 2007 var Craig Venter och hans kollegor först med att publicera den kompletta diploida genomsekvensen för en specifik människa och genomet var Graig Venters eget.

2008 tillkännagav Venter tillsammans med sina kolleger att de producerat det första kompletta syntetiska genomet för en levande organism - bakterien Mycoplasma genitalium.

Källa: Nationalencyklopedin