Gävle

Värnpliktiga stressutbildas

Få lär sig att hantera stress så handgripligt som de värnpliktiga i Gävleborgsplutonen får göra i Gävle just nu. Genom att fira sig ned med rep utför Johannes värmeverks 15 meter höga inomhusvägg ska soldaterna bli bättre på att hantera både sin egen och andras stress.

De värnpliktiga i Gävleborgsplutonen är de sista som gör lumpen inom försvarsmakten och samtidigt de första som utbildas särskilt för hemvärnets behov. Plutonen består av 35 värnpliktiga tjejer och killar och Camilla Ulfsdotter och Jenny Rääf är två av de som precis klarat av dagens eldprov.

– Det var lite läskigt i början när man inte visste var man skulle sätta fötterna men sen gick det bra sa Camilla Ulfsdotter.

– Det är klart att man var lite spänd fast det var riktigt roligt, säger Jenny Rääf.

Förberedning för strid
Övningen syftar till att förbereda plutonen för stridsituationer i urban miljö.

– De ska kunna uppträda taktiskt i bebyggelse miljö och kunna fira sig ner från en hög byggnad. Det har gått över förväntan, alla är med i matchen, säger ställföreträdande plutonchef Lars Thorwall.

Fernando Arias
fernando.arias@sr.se