Sjukhus utreds efter dödsfall

Bristande rutiner låg bakom dödsfall när en patient fick en tumör i ögat och avled. Norrlands Universitetssjukhus har gjort en anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.

Först hamnade patienten hos en specialistklinik, som efterhand överförde patienten till sitt hemortsjukhus. Sjukhuset skulle genomföra regelbundna kontroller med ultraljud, men inga kontroller genomfördes och patienten insjuknade igen och dog. Det är första gången det hämt och efter en första översyn menar man på att det är oklarheter i remissrutinerna som är orsaken till att patienten avled.

Till hösten ska en översyn vara klar och ansvarsfördelningen mellan olika kliniker ska vara klarare när patienter har remitterats. Till hösten hoppas Elisabeth Zakrisson Nyström, som är verksamhetschef för ögonkliniken i Umeå att översynen ska vara klar.

En fråga är också om alla efterkontroller ska göras hos specialkilinken som behandlat patienten och att personen inte ska överföras till hemortssjukhuset.
– Det är ju det den här kartläggningen och utredningen ska komma fram till. Vad är det bästa, hur skapar vi de bästa och tryggaste rutinerna så att vi vet att hela det här förloppet fungerar, säger hon.