Tomelilla

Speciella våtmarker ska bevaras

Kommunekologer från hela Skåne samlades i torsdag vid Västermossen utanför Ramsåsa by, inte långt från Tomelilla. De var där för lära sig mer om hur man sköter och restaurerar rikkärr, en våtmarkstyp som är hotad i dag.

Länsstyrelsen har gjort en stor inventering av rikkärren runt om i Skåne och tittat närmare på hur man bär sig åt för att bevara dem och sköta dem mer långsiktigt. 

Tillsammans med markägaren och en extern entreprenör har länsstyrelsen restaurerat de båda rikkärren vid Västermossen strax intill Fyledalen till sitt ursprungliga skick.