mikrodataanalys

Högskolan får ny mastersexamen

Högskoleverket har beslutat att godkänna Högskolan Dalarnas ansökan om att få utfärda mastersexamen inom området mikrodataanalys.

I sitt beslut säger Högskoleverket att Högskolan Dalarna har tillräckliga resurser för att med framgång kunna genomföra en mastersutbildning.

Verket menar också att ämnet mikrodataanalys har stor utvecklingspotential.

Dalanytt
dalanytt@sr.se