Jämtlands län

Många förstagångsväljare i höstens val

Berg och Östersund har högre andel förstagångsväljare i höstens val än riket som helhet. I de båda kommunerna är 6,3 procent av väljarkåren personer som får rösta för första gången, jämfört med 6,1 procent i hela landet. Lägst antal förstagångsväljare i länet finns i Bräcke. Där är andelen 5,4 procent.