Piteå

Sjukt på försäkringskassan

Personalen på Försäkringskassan i Piteå är orolig för sin hälsa och Arbetsmiljöverket ställer därför krav på att arbetsmiljön måste förbättras. Områdetschefen Helen Edström bekräftar att arbetsbelastningen alltför hög.

- Man kan säga att botten är nådd för personalen, det är smärtgränsen som är nådd för personalen för att kunna klara det här. Och när man tappar kontrollen, då mår man inte bra.

Det är framför allt det nya regelverket som trätt i kraft när det gäller utförsäkringarna inom sjukförsäkringen och de krav på ständiga uppföljningar inom den så kallade rehabliteringskedjan som gör att personalen som ska besluta om det här ärendena själva är oroliga för att bli sjuka.

Det är sömnsvårigheter, högt blodtryck och svårigheter att kunna koppla av från jobbet som de försäkringsanställda i Piteå nu signalerar.

Arbetsmiljöverket kräver därför flera åtgärder genomförs.

Flera möten mellan ledning och lokalt skyddsombud har hållits under veckan i Piteå. Mer utbildning och ompriorieringar bland alla ärenden, tror Helen Edström på.

- Vissa saker ska prioriteras, medans andra saker kan göras i mån av tid, säger Helen Edström.

Har det varit otydligt?

- Ja, det har det säkert, eftersom alltings känns prioriterat. Och jag vill inte att den enskilda medarbetaren ska sitta och prioriteta - och prioritera bort - utan det ska jag göra. Och jag kommer även att meddela detta till högre ort så att vi får detta sanktionerat, så att säga.

Arbetsmiljöverket kommer granska arbetsmiljön på försäkringskassekontoren över hela landet nu - Piteåkontoret var först ut i norra Sverige. Det innebär att arbetsmiljöinspektioner nu väntar även på kontoren i Kalix, Gällivare och Luleå.

Före mitten av september ska Piteåkontoret redovisa vilka åtgärder man vidtagit till Arbestmiljöverket.