Musikteater i tre år till

Samarbetet mellan Länsmusiken och Länsteatern i Smålands Musik och Teater har varit så framgångsrikt att projektet måste fortsätta tre år till. Det tycker tjänstemännen på landstinget. I oktober ska landstingsfullmäktige fatta beslut om framtiden för Smålands Musik och Teater.
Flera utvärderingar har gjorts av projektet. Kulturcheferna i länets kommuner är mycket nöjda liksom publiken, medan personalen ger har både ros och ris åt projektet. Karl-Gustav Bartoll, som är chef för landstingets utvecklingsavdelning, vill nu förlänga projektet ytterligare tre år och söker därför pengar hos statens kulturråd och hos landstingets politiker. På sikt vill han att musikteatern permanentas. Smålands musik och teater har satt upp 18 musikteaterproduktioner under projekttiden på tre år. Totalt har musikteatern gett 500 föreställningar.