Arvidsjaur

Nyanställningar vid bataljonen

Jägarbataljonen i Arvidsjaur planerar att anställa ett 50-tal gruppbefäl och soldater i höst.

I sommar avskaffas systemet med värnpligt och Försvarsmakten övergår till ett system med frivilligt rekryterade förband.

Jägarbataljonen i Arvidsjaur blir ett "stående förband" och i och med det planerar bataljonen att anställa upp till cirka 50 gruppbefäl och soldater under senhösten.

Utvecklingen till stående förband kommer att pågå några år och personalvolymen ökas successivt.

– Det är inte helt säkert, men vi har i princip redan så tydliga signaler att vi kan påbörja nyanställningar av cirka 50 stycken, men det slutliga beslutet om detta - själva fördelningen mellan förbanden - det väntar vi och alla andra på, säger Urban Edlund, som är chef för Jägarbataljonen i Arvidsjaur.

Ett stående förband definieras för närvarande som en militär enhet med drygt 65 % heltidsanställda gruppbefäl och soldater, resterande del är deltidsanställda.

När jägarbataljonen är slutligt uppfylld består den av cirka 215 heltidsanställda och ungefär 180 deltidsanställda gruppbefäl och soldater, förutom bataljonens knappt 100 officerare.

Hur känns det här - ni har ju levt med nedläggningshot i många år?

– Ja, det känns ju naturligtvis jättebra, för om man tittar för två år sen så var vi avvecklings- och nedläggningshotade. Det känner vi inte längre, säger Urban Edlund.

– Det känns oerhört roligt för en glesbygdskommun som vår att kunna öka invånarantalet, säger kommunalrådet i Arvidsjaur Jerry Johansson (S) i ett pressmeddelande.