VÄSTERNORRLAND

Ingen fara för översvämningar i länet

Jämtland har just nu en klass 3 varning och extremt höga flöden i vattendragen. Bland annat i Hårkan vars vatten rinner vidare in i Indalsälven.

Men enligt meteorolog Per Lundgren på SMHI i Sundsvall så finns det ingen risk för att de höga flödena i slutändan påverkar vårt län.