HELSINGBORG

Fel kvinna begravdes

Två avlidna kvinnor har förväxlats på bårhuset i Helsingborg. Begravningsbyrån hämtade ut fel kropp som både hann begravas och kremeras innan misstaget upptäcktes.

I Helsingborg förväxlades två avlidna kvinnor på bårhuset. Fel kropp hämtades ut av begravningsbyrån och hann både begravas och kremeras innan misstaget upptäcktes.

Nu har begravningsbyrån polisanmält händelsen som rubriceras som tjänstefel.

– Det är absolut oförlåtligt och borde inte kunna hända, säger Lena Luts som är verksamhetschef på Patologiska kliniken i Skåne.

Både bårhuset och begravningsbyrån har ansvar för att kontrollera att det är rätt kropp att lämnas ut. Det finns bestämda rutiner för hur det ska gå till.

– Vi kommer att utreda det här mycket noga, säger Lena Luts.