sörmland

Ny militär ambulansbåt övar i länet

En ny typ av militära ambulansbåtar kommer att synas ute längs Sörmlandskusten i samband med övningar i sommar. Ombord finns sjuksköterska och sjukvårdare och båtarna är rustade för att klara mycket avancerade sjukvårdsinsatser.

Löjtnant Anders Pramborn är chef på sjukvårdsplutonen på Amf1 i Berga.

– Det gäller allt från daglig sjukvård till akutsjukvård. Trauma.

Senast förra veckan användes den inom bataljonens ram och vi mottog både skarpa och övade fall. Den visade sig vara mycket användbar, säger löjtnant Anders Pramborn.

Hittills har två ambulansbåtar tagits i drift, på sikt ska det bli två till.

Båtmodellen, som Försvarsmakten valt att bygga om och sjukvårdsutrusta, är den beprövade stridsbåt 90, en mycket snabb farkost.

Amf 1:s övningsområde sträcker sig från Västervikstrakten i söder, längs östgöta- och Sörmlandskusten, vidare genom Stockholms skärgård och upp till Roslags- och Upplandskusten.

De röda korsmärkta båtarna är till för Förvarsmakten, men skulle en större olycka inträffa till havs eller på någon skärgårdsö så kan båtarna användas även civilt.

För amfibieregementets sjukvårdsberedskap är det här ett stort lyft. Fram tills nu har det i mångt och mycket handlat om en förstahjälpen insats och sedan fort i väg till sjukhus.

– Med de här sjukvårdsresurserna så anser jag att sjukvårdskedjan är trovärdig inom amfibiebataljonen, säger Anders Pramborn.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se