Kritik mot vårdboende

Nämndemansgården i Jälla får kritik av Socialstyrelsen efter en granskning. Inspektionen på missbruks-och vårdboendet utanför Uppsala gjordes i mars i år.

Då upptäcktes det bla att det fanns oklarheter kring vilken typ av vård man bedrev. Socialstyrelsen kräver nu vissa åtgärder: Bland annat att det ska upprättas ett regelenligt journalsystem innan slutet av juni.