Västerhejde

Vägverket vill göra Högklint säkrare

Trafikljus kan bli lösningen när Vägverket vill göra det säkrare att gå, cykla men också köra bil till Högklint.

Ett förslag är att sätta upp trafikljus vid avtagsvägen mot Kneippbyn från Toftavägen. Ett annat alternativ är att bygga en rondell i korsningen.

När det gäller väg 627 mot Högklint funderar Vägverket över olika lösningar. Ett förslag är att bygga gupp eller att smalna av vägen på en del platser för att få bilister att sakta ner.

I början av juni hålls ett möte i Västerhejde bygdegård för att diskutera olika trafiklösningar på sträckan.