70+ i Västerås vill bo tryggt

Nu ska det byggas en ny typ av bostäder för de äldre i Västerås. Det handlar om trygghetsbostäder för personer över 70 år. Intresset bland mogna västeråsare är stort. Många har hört av sig till äldrenämnden i Västerås, som håller i projektet.

– Sedan det här projektet blev känt har jag formligen blivit nedringt. Det finns ett stort, stort intresse hos allmänheten att få vet var och när man kan ställa sig i kö, säger Bengt-Åke Nilsson (FP) ordförande i äldrenämnden. 

– Jag tror att här kan man kombinera de goda sidorna av servicehuset: tryggheten i att bo tillsammans med andra där det finns någon slags gemensamhetsaktiviteter, med den individuella frihet det innebär att bo i ett eget boende. 

Äldrenämnden i Västerås har beslutat att Västerås stad kan medverka ekonomiskt i trygghetsbostadsprojektet. 

Eftersom nämnden medverkar på detta sätt, kan de som bygger bostäderna få statligt investeringsstöd. 

Västerås första 46 trygghetsbostäder byggs i kvarteret Översten på Viksäng. 

Äldrenämnden kommer att stå för hyreskostnaderna för de gemensamhetslokaler som ska byggas i anslutning till bostäderna. Det åtagandet gäller 10 år, och kostar 400.00 kronor per år. 

Men kommunen ställer också krav på bolaget som ska bygga bostäderna. 

Men samtidigt som kommunen nu engagerar sig i den nya typen av bostäder för äldre, kommer man att satsa på att utveckla den traditionella typen av bostäder för äldre. 

- Trygghetsboende är jättebra men det tar inte undan ansvaret för mig som ordförande i äldrenämnden att planera också för särskilda boenden, säger Bengt-Åke Nilsson, folkpartistisk ordförande i äldrenämnden i Västerås.