kalmar län

Sveriges undantag från EU-regler nödvändigt för yrkesfiskare

Stora delar av det småskaliga fisket längs ostkusten slås "med all sannolikhet ut" om Sveriges undantag från EU-förbudet att sälja dioxinhaltig fisk upphör. Det skriver Fiskeriverket i en rapport till regeringen.

Från Kalmar upp till Norrbotten finns omkring 430 licensierade yrkesfiskare. Huvuddelelen av dem skulle troligen tvingas upphöra med sitt fiske om undantaget från dioxinförbudet upphör, skriver TT.

Det är framför allt fisket efter strömming och lax som berörs av undantaget.

EU införde i början på 1990-talet förbud att sälja fisk som innehåller högre dioxinhalter än de gränsvärden som unionen beslutat om.

Sverige och Finland begärde dock undantag från förbudet och fick det beviljat av EU. Men dispensen går ut den sista december 2011.

Regeringen har ännu inte beslutat om Sverige ska söka fortsatt dispens från förbudet.

Dioxin är ett miljögift som bland annat misstänks kunna påverka centrala nervsystemet, immunförsvaret och fortplantningen.