Möjlighet till fler elfordon utreds

Trafikkontoret har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att se till att det blir fler elfordon i stan.

Trafikkontoret har identifierat flera områden som särskilt viktiga för detta. Bland annat så planeras det för fler laddningsstationer som är lätta att ta sig till och också att kommunen skall vara generösa med tillståndsgivande för byggandet av framtida laddningstationer.

I åtgärdsprogrammet står också att kommunala förvaltningar ska erbjudas ekonomiskt stöd om de väljer att köpa in elfordon och att stadens elfordon ska uppfylla samma prestanda som vanliga bilar.

Göteborgs stad siktar högt och vill bara köpa elfordon där man kan bidra till teknikutvecklingen och detta skall göras genom att välja ut fordon tillsammans med till exempel teknikkonsulter och högskolor.

Miljöbilarnas parkeringsförmåner har varit en succé och här föreslår Trafikkontoret något liknande för elfordon.

För att elbilar inte bara skall användas av förvaltningar och företag så vill trafikkontoret se att kommunen hjälper till och underlättar för att bilpooler etableras. 

Förutom elfordon föreslår Trafikkontoret att kommunala organisationer även skall satsa på elcyklar och skotrar som drivs av el.

Annika Witting
annika.witting@sr.se