Vänersborg

Oppositionen med i hemlig arenagrupp

Det moderata oppositionsrådet Gunnar Lidell har varit en flitig kritiker av den politiska majoritetens hantering av arenafrågan. Men samtidigt har han ingått i en hemlig arenagrupp tillsammans med det socialdemokratiska kommunalrådet Lars-Göran Ljunggren.

När Gunnar Lidells ansvarsfrihet ifrågasattes i fullmäktigedebatten i onsdags valde han att berätta offentligt om den hemliga grupp han ingår i. Den tillsattes i höstas oktober förra året.

– Efter det att alla kalkyler sprack och det passerade 234 miljoner kronor sa äntligen Lars-Göran Ljunggren att allt skall upp på bordet, och så sa han till kommunchefen att ta ett djupkoll på frågan, säger Gunnar Lidell.

Efter ett tag berättade Ljunggren att han skulle ingå i en grupp tillsammans med några tjänstemän.

– Och då frågade jag om inte oppositionen också borde ha en företrädare i gruppen. Först var han negativ till det, men efter en dag sa han att jag fick vara med om jag skrev på ett intyg, säger Gunnar Lidell.

Lidell tvingades skriva på en sekretessförbindelse som i praktiken innebar tystnadsplikt. Den är inte diareförd utan räknas som arbetsmaterial.

Gruppens uppgift är att vara ett bollplank i kontakten med andra intressenter i arenaprojektet. Men har då inte Gunnar Lidell, som hårt kritiserat majoritetens sätt att hantera arenafrågan, blivit en del av mörkläggningen?

– Det kan nog uppfattas så, men samtidigt ser jag det som att kommuninvånarna har någon typ av garanti för att jag varit med och lyssnat och hört.

Gunnar Lidell säger att gruppen inte sammanträtt på minst två månader och att mycket av vad sagts redan har läckt ut.