malung sälen

Eklund på dubbla stolar

Ann-Louise Eklund, en av grundarna av det lokala Malung-Sälenpartiet, står på listorna för två partier i höstens val. Hon kandiderar till riksdagen för det nystartade partiet Landsbygdsdemokraterna. Samtidigt toppar hon Malung-Sälenpartiets lista till kommunfullmäktige.

– Malun Sälen-partiet är ju ett lokalt parti som bara jobbar med lokala frågor. Det här är ingenting som krockar på något vis, säger Ann-Louise Eklund.

Landsbygdsdemokraterna startades tidigare i år och hade då makarna Werf från Älvdalen i partistyrelsen. De lämnade dock nyligen partiet efter en konflikt om rovdjurspolitiken.

– Landsbygdsdemokraterna är på riksnivå. Där vill vi vara med och påverka så att vardagen blir bättre och enklare för de som bor på landsbygden, säger Ann-Louise Eklund.

Är det inget problem med att jobba i två partiert samtidigt?

– Nej det tycker jag inte. Frågorna är väl lite det samma. Malung Sälen-partiet jobbar för att det ska vara så bra som möjligt i Malung Sälens kommun. Och Malung Sälens kommun är en kommun på landsbygden. Det går hand i hand, säger Ann-Louise Eklund.

Johannes Rosendahl
johannes.rosendahl@sr.se