Het debatt om nya Karolinska sjukhuset

Det har hettat till rejält i landstinget i Stockholm kring bygget av det nya Karolinska sjukhuset, som ska vara klart år 2015 och väntas kosta cirka 60 miljarder kronor.

Oppositionen menar att vissa siffror har undanhållits och vill därför omförhandla eller riva upp avtalet. Landstingsrådet, moderaten Catharina Elmsäter-Svärd, förstår ingenting.

– Jag är ganska förvånad själv. Dels står det i beslutsunderlaget både den del som har varit sekretessbelagd, men även den del som nu finns offentlig efter fullmäktiges beslut, säger hon.

Har man redovisat alla siffrorna under de här diskussionerna i landstingsfullmäktige?

– Det har varit känt för hela fullmäktige.

Bygget av det nya Karolinska sjukhuset är det största enskilda projektet inom svensk sjukvård hittills. Jätteuppdraget har gått till ett brittisk-svenskt konsortium, där byggbolaget Skanska är med.

Avtalet innebär att konsortiet ansvarar för bygget, finansieringen och driften av sjukhuset. Vinsten, enligt landstingsmajoriteten, är att det är bolaget som betalar ifall projektet skulle bli försenat eller dyrare än beräknat.

Det är den försäkringen som är dyr, men den lönar sig eftersom den skonar skattebetalarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Det har vi valt att betala lite extra för, för vi vill inte ha en ny Hallandsås.

Oppositionslandstingsrådet, socialdemokraten Ilija Batljan, anser att de borgerliga har hanterat upphandlingen klumpigt. Till exempel sockrade man upphandlingen för sent, vilket endast lockade en anbudsgivare, säger han.

Och man har fokuserat på byggpriset, som är cirka 14 miljarder, i stället för totalsumman, som enligt honom kan landa i 69 miljarder. Ilja Batlja vill ha ett nytt fullmäktigemöte.

– Vi måste sätta oss ner så fort som möjligt för att se hur vi kan minimera kostnaderna för skattebetalarna. Det kan finnas olika sätt att hantera det, det ena är att man omförhandlar de här skyhöga finansieringskostnaderna, det andra är att man går in i en ny förhandlingsprocess, säger Ilja Batlja.

– De får väl börja med att kräva ett sådant först på formell väg, och det har de hittills inte gjort, säger Catharina Elmsäter-Svärd.