Bråk i Stockholm om jättelikt sjukhusbygge

Det har brutit ut ett storgräl mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Stockholms läns landsting om bygget av den Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill riva upp avtalet med ett svensk-brittiskt konsortium om bygget, eftersom de anser att den borgerliga landstingsledningen har misskött upphandlingen grovt. Kritiken framförs av Ilija Batljan, oppositionslandstingsråd i Stockholmslandstinget.

- Vi går ut idag och kallar in till ett extra alndstingsfullmäktige med syftet att få ett stopp för den här affären som träder i kraft på tisdag-onsdag i nästa vecka, och vi jobbar nu för fullt att få med oss tillräckligt många borgerliga ledamöter som är måna om skattebetalarnas pengar, för att stoppa det här slöseriet, säger Ilija Batljan från Socialdemokraterna.

Bygget av nya Karolinska sjukhuset ska vara klart 2015 och är det det största enskilda projektet inom svensk sjukvård hittills. Det svensk-brittiska konsortiet, med Skanska i spetsen, ska inte bara bygga sjukhuset, utan också driva det fram till 2040, i ett så kallat OPS-samarbete, OPS står för Offentlig Privat Samverkan.

Men nu är Socialdemokraterna mycket kritiska, såväl mot sättet som affären gjordes upp som mot innehållet i det. Dessutom anser man att landstingsledningen mörkat kostaden. Tidigare har det sagts att landstinget kostnad fram till 2040 skulle uppgå till 52 miljarder kronor. Nu talas det om 60 miljarder, men i själva verket blir kostnaden ännu högre, säger Ilija Batljan.

- Det är nämligen så att man har gjort en upphandling som resulterat i att sjukhuset skulle kosta skattebetalarna 69 miljarder fram till 2040, och det är fullständdigt oacceptabelt. Det är mellan 17 och 30 miljarder kronor mer än det skulle behövt vara om det fanns en en bra konkurrens och en bra kompetens i upphandlingen.

Batljan angriper också landstingsledningen för att den - trots ett beslut i landstinget om att man skulle inhämta minst tre anbud - gav det svensk-brittiska konsortiet byggkontraktet, fastän de var enda anbudsgivare. Den här saken har nu anmälts till Konkurrensverket.

Det moderata landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd förnekar är det borgerliga styret skulle ha mörklagt den verkliga kostnaden. Mycket av dokumentationen kring affären är sekretessbelagd, men uppgiften om de extra åtta miljarderna hävdar hon finns i det material som landstingspolitikerna fick ta del av före beslutet.

- Jag är ganska förvånad själv, för det står väldigt tydligt i beslutsunderlaget, både i den del som varit sekretessbelagd men även i den del som nu är offentlig efter fullmäktiges beslut, säger Catharina Elmsäter-Svärd till Ekot.

Enligt Elmsäter-Svärd är vinsten med det avtal om nu skrivits är att det är det privata konsortiet som betalar ifall projektet skulle bli försenat eller dyrare än beräknat.

Den här försäkringen är dyr, medger hon. Men den minskar risken för skattebetalarna, säger Catharina Elmsäther-Svärd.

- Det har vi valt att betala lite extra för, för vi vill inte ha en ny Hallandsås, säger moderata landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.

Reporter: Alberico Lecchini och Anders Ljungberg, SR International. Publicerat 2010-05-21.