Forskare: F-kassan går regeringens ärenden

Forskare anklagar Försäkringskassan för att ge en förskönande bild av hur det går för en del av dem som har utförsäkrats från sjukförsäkringen.

Enligt Björn Johnson, som är statsvetare på Malmö högskola, går Försäkringskassan regeringens ärenden och han beskriver en rapport som Försäkringskassan presenterade för några veckor sedan som undermålig.

– Det är en bristfälligt genomförd rapport som inte skulle ha accepterats i vetenskapliga sammanhang. Man kan inte dra några slutsatser av den för den är för dåligt gjord, säger han.

Av de 15 000 som vid årsskiftet utförsäkrades från sjukförsäkringen var det knappt 2 000 personer som inte ville skriva in sig hos Arbetsförmedlingen.

Att göra det var ett krav för att de utförsäkrade skulle få ersättning. Försäkringskassans rapport handlar om hur de här personerna har försörjt sig i stället.

Forskarna som Ekot har talat med är kritiska på flera punkter. De menar att rapporten konsekvent lyfter fram de siffror som visar att det har gått bra för de flesta.

Av pressmeddelandet framgick det till exempel att bara två procent levde på socialbidrag, eller försörjningsstöd som det numera heter.

Men Kjell Rautio, som är forskare i ekonomisk historia och välfärdsutredare på tjänstemannafacket TCO, konstaterar att bara de som helt saknar egna tillgångar kan få försörjningsstöd.

Några i den här gruppen har därför inte haft någon inkomst alls medan andra har försörjts av anhöriga.

Så även om rapporten visar att bara två procent hade försörjningsstöd som huvudsaklig inkomst, så tycker forskarna att det hade varit mer intressant att berätta att minst tolv procent inte kan klara sig själva.

– För åtminstone tolv procent kan inte försörja sig på sin inkomst och det finns inte ett spår av det i pressmeddelandet som tecknade en väldigt positiv bild när det gäller hur det har gått för den här gruppen, säger Kjell Rautio.

Magdalena Brasch, som är ansvarig för analyser på Försäkringskassan, säger att både Försäkringskassans och Kjell Rautios uppgifter är korrekta.

– Han har ju använt uppgifter som finns i vår rapport. Det är ett annat sätt att göra. I vår rapport har vi försökt att vara så sakliga som vi kan vara och har redovisat det som har framkommit i vår undersökning, säger hon.

Men Kjell Rautio anser att Försäkringskassan bara har lyft fram de siffror som visar att det har gått bra för de utförsäkrade.

– När jag använder de verktyg som jag har fått under min forskarutbildning och tittar på den här statistiken tycker jag att jag ser att det finns det som forskare brukar betecknar som bias, att man systematiskt har valt mått som gör att de som är utsatta i den här gruppen blir så få som möjligt, säger han.

Han får stöd av statsvetaren Björn Johnson som säger att Försäkringskassan har tagit ställning för regeringens sjukvårdsreform.

– Det sägs också specifikt i pressmeddelandet att reformen har fungerat som avsett, alltså att man ger en väldigt positiv värdering av reformen och en positiv värdering som inte har täckning i resultaten.

Men Magdalena Brasch fortsätter att tillbakavisa kritiken.

– När vi skriver våra rapporter vill vi att de ska vara så objektiva och sakliga som möjligt. Vi har absolut inga ambitioner att frisera sanningen, säger hon.